Begynn her

 

 

Framtiden er din vil etter hvert handle om følgende:

  • Framtider - framtidsforskning, og alternativ framtid
  • Evolusjon, liv og bevissthet = Big History
  • Global etikk - ISO 26000, Earth Charter
  • Framtidens religion
  • Hvilken vitenskap har livets rett i lys av menneskehetens utfordringer?
  • Økolomi = Økologi + Økonomi
  • Arne Garborg og framtiden
  • Den kosmiske Einstein
  • Gustaf Frödings esoteriske reise

 

 

Nettstedet framtiden-er-din.com har vært operativt siden 2001 på norsk, engelsk og svensk. Det blir nå oppdatert på norsk, bare med Fröding på svensk.

 

Det viktigste på dette nettstedet akkurat nå handler om hvordan Arne Garborg, Albert Einstein og Gustaf Fröding kunne påvirke vår framtid, om de ble tatt på alvor. Garborg og framtiden - Klikk her. Artikler og kronikker fra år 2000 er lagt ut, samt Garborgs dagbøker, artikler og essays som ellers ikke finnes på nettet. Jesus Messias og Den bortkomne Faderen i bokmålsoversettelse (sistnevnte etter Amalie Skrams danske versjon) er lagt ut som pdf. Likeså artikler om Garborg av Tor Obrestad, Theodor Dahl og Helge Torvund. Disse er til stor del til støtte for Garborgs livs- og samfunnssyn som i den akademiske garborgforskningen er grovt undervurdert og til dels misforstått. En Garborgsk verdensanskuelse er hva vi behøver i dag for å møte de gigantiske utfordringene som menneskeheten står overfor. Den nye boka Garborg 2.0 kom i juni 2014 og handler om dette. Les innledningen til boka her. Gustaf Frödings verdensanskuelse er som en fortsettelse på Garborg, og Einstein kompletterer dem begge.

 

Her er samlet litt informasjon om hvor vi som menneskehet befinner oss og hvor vi skal hen. Hva vi gjør med hverandre og med planeten Jorden, bestemmer hvilken framtid våre barn må leve med. Når den globale økonomien blir styrt av en global etikk i regi av økosystemet, er våre sjanser gode til overlevelse.

 

Nettstedet er eksempel på hvordan alt egentlig henger sammen. Dette er vår historiefortelling og vårt framtidssyn. Slik er Internet også en fortelling om framtiden hvor tid og rom løses opp i samband, prosesser og endringsmønstre. Men også et økende informasjonskaos som mange finner overveldende og fremmedgjørende. Noen hevder at Internet kan være begynnelsen til "noosfæren" som Teilhard de Chardin beskrev allerede i 1940-årene. Virkeligheten kan vise seg å overgå selv de villeste ScienceFiction-fantasier. Her er en begynnelse:

The SHIFT Movie.

Oppdatert 1. juni 2015

(Frödings "religion")